Uczymy się przez zabawę

Aktualia Wychowanie nietradycyjne

„Nie wszystkie kwiaty zakwitają razem. Każdy ma swój czas i porę” – te słowa służą za drogowskaz pracy w grupie Promyczek.

Zabawa jest dziecięcym oknem na świat. Umożliwia wielostronny rozwój dziecka. Kształtuje podstawy intelektualnych, społecznych, fizycznych i emocjonalnych umiejętności, niezbędnych dla osiągnięcia sukcesu w szkole i w życiu. Zabawa toruje drogę nauce.

Wychowankowie grupy Promyczek poprzez zabawę uczą się podstaw pisania, czytania, liczenia. Także poznają zasady pracy zespołowej, uczą się odpowiedzialności za siebie i innych.  

                          Swietłana Gicewicz,

                         wychowawczyni grupy Promyczek