Tydzień religii, sztuk pięknych oraz technologii

Aktualia Plastyki, muzyki i religii

Tegoroczny tydzień religii, sztuk pięknych oraz technologii rozpoczął się w ostatnią niedzielę adwentu. Kurator koła metodycznego p. Sabina Naruniec czuwała nad organizacją i przebiegiem tygodnia.

Tydzień rozpoczął się w adwentowym skupieniu i oczekiwaniu na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. Uczniowie klas 5-8 z powagą i radością upiększali szkołę. Świąteczny wygląd przypominał o zbliżających się świętach. Odbyły się przeróżne wystawy świąteczne. Laurki bożonarodzeniowe, poduszeczki, wieńce adwentowe, aplikacje, rękawiczki świętego Mikołaja, witraże bożonarodzeniowe wykonane przez uczniów klas 5-8 pod kierownictwem Jurgity Krušinskaitė, Ireny Mikonis, Franca Zaciszko  oraz Katarzyny Jankowskiej upiększały korytarze i pokój nauczycielski.

We wszystkich klasach odbyły się lekcje na temat Bożego Narodzenia. Śpiewano kolędy i pastorałki.

Odbyła się akcja charytatywna „Odrobina radości potrzebującym”. Pomoc została przekazana na rzecz Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Miłości Matki Teresy z Kalkuty.

18 stycznia w auli miało miejsce  spotkanie  adwentowe księdza W. Kudriaszowa z uczniami klas 5-8 wraz z wychowawcami. Ksiądz Wiktor z wielkim zapałem i kapłańskim entuzjazmem nauczał, jak możemy przyszykować i otworzyć serce na przyjście Zbawiciela. „Bóg chce przez dobre uczynki pobudzić nasze serca, aby na nowo zapłonęły ogniem wiary do Chrystusa.” Nauczyciel Zbigniew Rynkiewicz  zaśpiewał piosenkę Bulata Okudżawy: „Modlitwa”. Z uwagą i z zadumą słuchano piosenki: „Alleluja” w wykonaniu uczniów klas 7.

Wędrujący święty Mikołaj sprawiał najmłodszym uczniom wiele radości.

19 stycznia uczniowie 7 klas wzięli udział w konkursie „Tradycje bożonarodzeniowe”. Siódmacy przedstawili bogactwo wigilijnego wieczoru. Widać, iż tradycje wigilijne są w ich rodzinach pielęgnowane i przekazywane.

20 grudnia odbyły się lekcje integracyjne muzyki i języka litewskiego oraz języka angielskiego „O narodzeniu Jezusa”. Lekcje prowadziła nauczycielka muzyki Alicja Rogielewicz oraz panie od jęz. litewskiego i angielskiego.

Tydzień religii, sztuk pięknych oraz technologii wieńczył opłatek z całą wspólnotą progimnazjum. Pięknym śpiewem i wierszami uczniowie rozpoczęli spotkanie opłatkowe. Pani Dyrektor Janina Wysocka złożyła serdeczne życzenia dla grona nauczycieli i pracowników szkoły. Przemówienie poruszyło serca zebranych. Każdy z nas jest zaproszony, by w swoim życiu uczyć się mówić Bogu „tak”. Na spotkaniu obecny ksiądz proboszcz Justinas Aleknavičius błogosławił zebranych.

                                                                 Organizatorzy:

nauczyciele sztuk pięknych i technologii: I. Mikonis, F. Zaciszko, J. Krušinskaitė, K.Jankowska;

                                                nauczycielka muzyki A. Rogielewicz;

                                               katechetki: A. Bielska, J. Winciuniene.