Tydzień Matematyki i Informatyki

Aktualia Matematyki i informatyki

Tradycyjnie w marcu odbył się Tydzień Matematyki i Informatyki, podczas którego mieliśmy wiele imprez. Nauczyciele L. Kurdeko, A. Alejnikowa-Macutkiewicz, Z. Rynkiewicz, A. Bogdanowicz,  G. Basłyk i W. Borsak organizowali różne konkursy, wiktoryny, święto liczby Pi, Sudoku, nietradycyjne oraz zintegrowane lekcje, wystawy prac uczniowskich. Nauczyciele próbowali na wiele sposobów zademonstrować uczniom, że matematyka nie jest suchą, trudną nauką, że można się uczyć genialnie i na wesoło, a ten przedmiot może być zintegrowany z innymi przedmiotami.