Tydzień Klas Początkowych

Aktualia Klasy początkowe

Odbył się Tydzień Klas Początkowych, w którym   dzieci  klas 1-4. oraz zerowych wykazały się swoimi zdolnościami, pomysłami, inicjatywą. Pokazały, co potrafią i to sprawiło im wiele radości i satysfakcji. Dzieci miały różnorodne zajęcia. Brały udział w wystawach, zawodach, konkursach, miały nietradycyjne lekcje, różnorodne zajęcia poznawcze.

W 1-4. klasach oraz w klasie specjalnej troski odbył się  konkurs kaligraficzny „Jan Paweł II w dziecięcych słowach“. Podczas konkursu dzieci bardzo się starały wykazać, powstały  piękne prace, które zostały umieszczone na wystawie. Otrzymały  dyplomy i podziękowania za udział w konkursie.

Klasy 1. zorganizowały wystawę plastyczną pod tytułem „Wiosenna symfonia“.

Uczniowie klas 2a, 2b, 3b, 3c wzięli udział w wystawie plastycznej „Mano Lietuvos vaizdai“.

Dzieci wykorzystały różnorodne techniki plastyczne. Ze swego zadania wywiązały się wspaniale, bardzo się cieszyły, oglądając prace na wystawie, które były podziwiane przez kolegów, rodziców i nauczycieli.

 Klasy 3a, 2d  przygotowały wystawę ilustracji do wierszy J. Brzechwy  . Na początku zapoznały się z twórczością J. Brzechwy, następnie wykonały ilustrację do wybranego utworu.. Uczniowie bardzo twórczo podeszli do tego zadania, powstałe  prace wywołały podziw jak u nauczycieli, tak i u starszych kolegów.

Podczas Tygodnia odbyły się zawody sportowe między klasami 2c i 2b, 4. klasy i 3b rywalizowały z klasą specjalnej troski. Zawodom przyświecało hasło: „Jan Paweł  II – papież sportowców“. Podczas zawodów dzieci wykazały się siłą, zręcznością, a także swoim stosunkiem do kolegów. Okazało się, że nasze dzieci są nie tylko silne i zręczne, ale też potrafią być prawdziwymi przyjaciółmi. Z tych zawodów wszyscy się bardzo cieszymy.

W dn. 2 marca miał miejsce IX  Miejski Konkurs Ortograficzny „W świecie ortografii” dla uczniów klas 4.Najlepsi z najlepszych ze szkół polskich miasta Wilna zmagali się o tytuł "Mistrza Dyktanda", na zwycięzców zaś czekały nagrody i dyplomy.

Klasy 2c, 1e przygotowały koncert dla uczestników konkursu. Młodociani artyści bardzo odpowiedzialnie podeszli do tego zadania i z wielkim zaangażowaniem wystąpili na scenie szkolnej.

Odbyły się też lekcje otwarte. Otwarta lekcja języka polskiego w klasie 4a pod tytułem  „ Kiermasz kaziukowy“, podczas której dzieci zapoznały  się z tradycjami  naszych pradziadków. Dowiedziały się, z czego słynie nasza Wileńszczyzna.

W 4c odbyła się otwarta lekcja języka polskiego pod tytułem: "Idzie, idzie wiosna" ("Rieda, rieda pavasarėlis").

Zorganizowano również szkolny kiermasz kaziukowy w klasach zerowych oraz 2b, 2d. 3a,3c,3d.

Dzieci z grupy ,,Promyczek'' („Spindulėlis“) brały udział w III międzynarodowym konkursie prac plastycznych "Wielkanocna widokówka" oraz w wystawie "Litewskie stroje ludowe'' (“Lietuvių tautiniai drabužiai”)

Najlepsi uczniowie klas 2.-3. brały udział w olimpiadzie matematycznej na etapie szkolnym, przedstawiciele zaś 4b zakwalifikowały się do udziału w wiktorynie "Co wiesz o Litwie?'' (I etap)

Dzieci klasy 3c wzięły udział w konkursie inscenizacji wierszy "TEATRAŁKI".

Uczniowie klasy 3c wybrały się do kina. Sprawiło im to dużą frajdę i długo jeszcze dzieliły się swoimi wrażeniami z kolegami i z rodzicami.

W ramach Tygodnia miał miejsce Dzień Filmu Polskiego w szkole. Tego dnia klasy zerowe, 2 i 3 oglądały  filmy polskie.

„Przygody Koziołka Matołka”

„Plastusiowy pamiętnik”

„Akademia Pana Kleksa”

„Historia żółtej ciżemki”

Na zakończenie Tygodnia cała początkówka  oraz klasy zerowe oglądały spektakl teatru "Avilys'' "Świniopas''.

                                                                            J. Staszewska