Tydzień Języka Polskiego

Aktualia Języka polskiego

W dniach 6–15 listopada przebiegał Tydzień Języka Polskiego. W ramach tego Tygodnia odbyło się wiele ciekawych imprez, lekcji tematycznych oraz prac projektowych.

Najważniejszym akcentem naszego Tygodnia było uczczenie Święta Niepodległości Polski. Temu wydarzeniu były poświęcone przygotowania i liczne imprezy.

Uczniowie klas 5-8 redagowały życzenia dla Polski i Polaków z okazji Dnia 11 listopada. Korytarze szkoły były upiększone biało-czerwonymi kartkami, w których uczniowie kierowali swoje życzenia Rodakom w dniu ich Święta Narodowego.

Przybliżyć wydarzenia historyczne oraz odtworzyć duch czasów Polski w drodze do niepodległości pomogli uczniom goście z Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. W dniach 9-10 listopada przeprowadzili cykl lekcji patriotycznych w klasach 7-8. Uczniowie z wielką uwagą i zaangażowaniem wysłuchali ciekawych wykładów oraz obejrzeli eksponaty demonstrowanej broni okresu II wojny światowej.

Uwieńczeniem programu Tygodnia był montaż muzyczno-słowny pt. „Pamiętajmy o tych, co powrotu nie mają…” w wykonaniu uczniów klasy 7a pod kierownictwem wychowawczyni Nadieżdy Rusieckiej oraz Bożeny Ustjanowskiej, nauczycielki języka polskiego. Przed widzami przewinęła się historia Polski od czasów rozbiorów poprzez kolejne powstania narodowe, zanim Polska odzyskała niepodległość. Gra aktorów, pieśni patriotyczne, obrazy i sceny filmów, które przesunęły się przed oczyma widowni, wytworzyły niezwykłą atmosferę. Niejednemu zakręciła się w oku łza wzruszenia.

Motyw ojczyzny tej „dużej” i „małej” przyświecał uczniom klas 8b i 8c, którzy pracowali nad projektem „Moja mała ojczyzna”. Ósmoklasiści przygotowali ciekawe prace w postaci prezentacji oraz filmików o wielu znanych zakątkach Wileńszczyzny, jak na przykład Bujwidze, Ciechanowiszki, Taboryszki, Republika Pawłowska i inne. Na pewno wzbogacili swoją wiedzę o miejscu, gdzie się urodzili, gdzie żyli i pracowali ich dziadkowie.

O tym, że w razie niebezpieczeństwa, które może zagrażać ojczyźnie, młodzież patriotyczna gotowa jest stawiać opór wrogowi i walczyć o wolność kraju, uczniowie klas 8. mogli się przekonać po obejrzeniu filmu "Kamienie na szaniec" w reżyserii R. Glińskiego. Bohaterstwo i męstwo młodych ludzi, którzy oddali swe życie za ojczyznę dotychczas budzi podziw we współczesnej młodzieży.