Tydzień języka litewskiego w klasach początkowych

Języka litewskiego

W dniach 4 – 8 lutego odbył się tydzień języka litewskiego w klasach początkowych. Nauczycielka R. Denkowska zorganizowała nietradycyjne lekcje uczniom klas 1a i 1b, podczas których wprowadziła dzieci w świat kolorów.
Uczniowie klas 2a, 2b, i 2c wzięli udział w nietradycyjnych zajęciach. Dzieci czytały, słuchały i ilustrowały bajkę „Dangus griūva“, następnie ją inscenizowały.

Natomiast w klasach 2a i 2c nauczycielki Cz. Brażinskienie i R. Denkowska przeprowadziły nietradycyjne lekcje „Eisim miškan toliau, rasim medžių daugiau”. Uczniowie uczestniczyli w konkursach, rozwiązywali krzyżówki oraz rebusy.

W ciągu całego tygodnia uczniowie klas 3a, 3b i 3c brali udział w projekcie integracyjnym „Jūratė ir Kastytis“. Podczas lekcji „Ja i świat“ nauczycielki T. Mojsewicz, J. Kordecka i J. Stankiewicz zapoznały wychowanków z historią bursztynu. Pani A. Judycka na lekcji muzyki wprowadziła dzieci w świat twórczości M. K. Cziurlionisa. Uczniowie słuchali i omawiali symfonię „Jūra“. Na lekcjach języka litewskiego panie Cz. Brażinskienie i E. Stankiawiczienie zaprosiły dzieci na wystawę wyrobów z bursztynu. Następnie uczniowie oglądali kreskówkę „Gintarinė pilis“, czytali legendę „Jūratė ir Kastytis“, brali udział w wiktorynie. Kiedy projekt dobiegał końca, dzieci na lekcji plastyki narysowały piękne rysunki na temat morza i znanej legendy.

Klasa 4a wzięła udział w nietradycyjnej lekcji „Mįslių ir minklių konkursas“. Dzieci zgadywały zagadki, a najbardziej je fascynowały odpowiedzi w formie iliustracji.

Uczniowie 4b klasy podczas nietradycyjnej lekcji „Pažink Lietuvą“ wykazali się bogatą wiedzą o swej ojczyźnie.

 

W piątek uczniowie 7c klasy z orszakiem zapustowym odwiedzili dzieci z klas początkowych. Przebierańcy zapoznali uczniów z tradycjami Zapustów. Cyganki wróżyły na dłoniach, diabli weselili publiczność, odbyła się walka Konoplanego i Słoninowego.

 Dzieci częstowały przebierańców słodyczami i dziękowały za piękne przedstawienie.