Tydzień Języka Litewskiego 2016

Aktualia Języka litewskiego

Tradycyjnie w  przeddzień  Święta Niepodległości Litwy w naszym progimnazjum odbywa się Tydzień Języka Litewskiego. W  ramach Tygodnia uczniowie klas początkowych oraz 5- 8. brali udział w wielu imprezach i konkursach: w olimpiadzie języka państwowego, zmagali się w pisaniu dyktanda, uczestniczyli w konkursie z  kaligrafii "Rašom", poświęconym W. Kudirce, a także w międzynarodowym konkursie plastycznymi i kaligrafii "Czytam litewską baśń". Nauczyciele języka litewskiego prowadzili wspólne zajęcia z nauczycielami in. przedmiotów, jak np.języka polskiego, rosyjskiego,matematyki, historii, technologii i plastyki. W tych dniach uczniowie udali się na zajęcia edukacyjne do Muzeum Języka Litewskiego, do kina i Muzeum Sztuki Stosowanej. Od 4 do 11 lutego odbywały się lekcje tematyczne, trwały krótkofalowe projekty oraz zaprezentowano  wystawę prac uczniowskich. Tydzień Języka Litewskiego uwieńczyła impreza "Droga do wolności".

 Migawki z Tygodnia Języka Litewskiego

Uczniowie 3a klasy wraz z wychowawczynią, Lilia Szulską oraz nauczycielkami języka litewskiego J. Błażewicz i R. Denkowską podczas lekcji integrowanej o zapustach częstują się blinami.

Piątoklasiści (5d i 5e) z nauczycielkami G. Vaitiekėniene ir E. Gerulaitiene  podczas wycieczki edukacyjnej w Muzeum Sztuki Stosowanej.

Uczniowie klas 5-6. pod kierunkiem nauczycielek E. Steiblienės ir E. Gerulaitienės czytali baśnie, deklamowali wiersze uczniom klasy specjalnej. 

Uczniowie klas 5-6. pod kierownictwem I. Jakštienės ir G. Vaitiekėnienės poznawali historię swojej rodziny, sporządzali drzewo geneologiczne. Swoje prace zawiesili na dębie w korytarzu szkolnym.

W klasach 6a i 6c odbyła się integrowana lekcja języka litewskiego oraz technologii (nauczyciele  E. Stankiawiczienie, I Mikonis, F. Zaciszko) pod tytułem  „Słomiane sady“. Z ludową sztuką wyplatania ze słomy szóstoklasistów zapoznała mistrzyni ludowa, M. Czekolis.

Uczniowie klas 7-8 kierowani przez nauczycielki I. Jakštienės ir G. Vaitiekėnienės  poznawali stroje ludowe. Podczas lekcji plastyki wycinali papierowe lalki, które ubierali w ludowe kostiumy krajów bałtyckich. Wystawa prac uczniowskich upiększała korytarze szkolne.