Tydzień bez przemocy

Aktualia Dzieci dzieciom Szkoła bez przemocy

"Przemoc boi się Twego sprzeciwu" to hasło przewodnie minionego "Tygodnia bez przemocy". Już od kilku lat w naszej szkole walczymy ze złym zachowaniem, brakiem kultury i tolerancji. W szkole w dniach od 20.03. do 26.03.2017 r. zorganizowany został, jak co roku „Tydzień bez przemocy”. W ramach akcji prowadzone były różne działania ukierunkowane na zapobieganie przemocy, promowania życzliwości, tolerancji i szacunku.

Dużą popularnością cieszył się konkurs na hasła przeciw agresji i przemocy. Wśród pierwszych klas dwa równorzędne pierwsze miejsca otrzymały klasy: 1D oraz 1B. Wśród drugich klas pierwsze miejsce otrzymała klasa 2C. Wśród trzecich klas dwa pierwsze miejsce otrzymały klasy 3A i 3D. Wśród czwartych klas pierwsze miejsce otrzymała klasa 4A. Największą ilość głosów wśród 1-4 klas nabrała klasa 3A.

Na korytarzach szkolnych umieszczone zostały plakaty pod hasłem "Przemoc boi się Twego sprzeciwu". Wśród 5-8 klas wyróżnione zostały plakaty 6A i 7E klasy.

W tym tygodniu m.in. odbywały się pogadanki dotyczące przemocy rówieśniczej przeprowadzane przez uczniów z Samorządu Uczniowskiego oraz wychowawców klas. Tematyka eliminowania agresywnego zachowania dominowała też na lekcjach wychowawczych we wszystkich klasach.

Tydzień bez przemocy to doskonała okazja do utrwalenia sobie poznanych w ciągu roku problemów dotyczących agresji, bezpieczeństwa, radzenia sobie z trudnościami.

Pedagog szkolny Aleksandra Kowalewska