“Tikrąjį džiaugsmą išgyvename suteikdami jį kitiems”

Netradicinis ugdymas Pradinių klasių

    Šių metų Šv. Mikalojaus diena buvo ypač įspūdinga 1a klasės mokiniams. Tėvų vaizduotės ir pasiaukojimo dėka, kiekvienas vaikas džiaugėsi šventiškai papuošta klase, saldžia dovanėle bei bilietu į ledo spektaklį “Ledynmetis”.

   Nuoširdžiai dėkojame už laiką, skirtą klasės puošimui, ir kvietimus į spektaklį. Ypatinga padėka skiriama ponioms Kristinai Piórko, Dianai Jarmalkovič, Editai Onichovskai, Miroslavai Piotrovskai, Renatai Gluchovskai, Lilijai Jonaitienei, Agnieškai Dulko, Sniežanai Čupak. Džiaugiamės, jog tarp mūsų yra daug angelų. Jie neturi sparnų, bet dideles širdis.

1a klasės mokinių vardu

auklėtoja Jadviga Stankevič