Tėvelių dėmesiui!

2016 metų sausio 29 dieną (penktadienį) įvyks Visuotinis mokinių tėvų susirinkimas. Nuo 16.00 iki 20.00 valandos tėvai turės galimybę susitikti su mokytojais dalykininkais, specialistais, klasių auklėtojais bei progimnazijos administracija. Kviečiame dalyvauti!