Teddy Bear Day

Aktualia

Pluszowy miś, taki miły i cierpliwy, gotowy do przytulania w deszczowy dzień lub w każdy inny, gdy odczuwamy smutek lub, odwrotnie, cieszymy się z jakichś sukcesów. Każdy, chyba, rozumie, jak czasami jest potrzebny ten prawdziwy kolega i  cierpliwy słuchacz. Pluszowy miś jest właśnie taki, w tym jest jego wielka misja. Podaje też dobry przykład dla dzieci. Taki temat do rozważania miały dzieciaki klas 4a, b, c podczas obchodów corocznego Dnia Pluszowego Misia i oglądania kreskówki „The Teddy Bears' Picnic". W trakcie oglądania kreskówki uczniowie również pośpiewali dobrze znaną w angielsko-języcznych krajach piosenkę o pikniku niedźwiadków, wykonali różnorodne ćwiczenia językowe, które pomogły im sprawdzić swe umiejętności, a w końcu lekcji wszyscy chętnie poczęstowali się smakołykiem z misiowego pikniku. To była udana lekcja!

Klasy 4a i  4d również miały ciekawą zabawę na lekcji angielskiego w dniu poświęconym pluszowemu misiowi „Teddy Bear picnic“. Uczniowie pomagali misiom zebrać koszyczek na piknik. Odgadywali zagadki i otrzymywali jakiś owoc lub miód, który przyklejali do koszyczka piknikowego. Kiedy każda drużyna już miała pełen koszyczek z pysznym poczęstunkiem, musiała złożyć misia z cząsteczek puzzle. Części puzzle można było otrzymać odpowiadając na pytania o niedźwiadkach. Kiedy już wszyscy mieli swego misia, każda drużyna przedstawiała swego misia, opowiadała, co miś ma w koszyczku. W końcu lekcji uczniowie śpiewali wesołą piosenkę o pluszowym misiu.

Lekcja „My Teddy Bear” w klasie 2c była połączeniem języka angielskiego i technologii. Najpierw uczniowie musieli wysłuchać poleceń w języku angielskim i pokolorować różne elementy, a później zgodnie z instrukcją wyciąć i skleić misia. Tym samym uczniowie ćwiczyli umiejętność słuchania i czytania w języku obcym. Na zakończenie lekcji wszyscy zaśpiewali piosenkę o misiu.

Panie języka angielskiego:  K. Balionienė, G. Borsak, N. Rusiecka, I. Taczycka.