Tarpmokyklinis respublikinis projektas „Pasveikinkim vieni kitus”

Naujienos Projektai

3b klasės mokiniai dalyvavo Tarpmokykliniame respublikiniame anglų kalbos – dailės ir technologijų projekte „Pasveikinkim vieni kitus“, skirtame 1-4 klasių mokiniams. Kasmet prie jo jungiasi vis daugiau Lietuvos mokyklų. Šiais metais mūsų progimnazijos partnere tapo Jonavos pradinė mokykla. Dailės pamokose, padedami mokytojos Irenos Venckevič, trečiokai kūrė šventinius atvirukus. Anglų kalbos pamokose vaikai išgirdo trumpą kalėdinių atvirukų atsiradimo istoriją ir su mokytojų M. Vasilevskos ir N. Ruseckos pagalba sukūrė ir užrašė kalėdinius sveikinimus anglų kalba. Gražiausi atvirukai iškeliavo pas žymius mūsų laikų žmones, tarp kitko pas karalienę Elžbietą II ir britų karališkosios šeimos narius. Kiti buvo išsiųsti į Jonavos pradinę mokyklą. Prieš pat atostogas trečiokai gavo kalėdinius sveikinimus iš mokyklos-partnerės. Šis projektas tapo puikiu pavyzdžiu, kaip kalbų mokymasis yra susijęs su realiu gyvenimu, ir pakėlė užsienio kalbų mokymosi motyvaciją.