Tajemnica podróży

Aktualia

Podczas zintegrowanej lekcji języka litewskiego i geografii uczniowie klasy 7a i 7d (nauczycielki I. Jakštienė, K. Kordecka, A. Šilanskienė ir G. Vaitiekėnienė) uczyli się poznawać tajemnicę podróży. Lekcja „Wielki Pielgrzym po świecie”, poświęcona Janowi Pawłowi II, zapoznała z pielgrzymkami Patrona Szkoły po całym świecie. Podczas zintegrowanej lekcji języka litewskiego i angielskiego (nauczycielki G. Borsak, I. Jakštienė, M. Sutugina – Zverugo, A. Šilanskienė) w 7d klasie ujawniono wyzwania związane z podróżą, jakich doświadczył nieszczęśliwy Robinson Crusoe. Te lekcje – to nie tylko ciekawostki poznawcze podróży, ale również uczenie się współpracy i docenianie pomocy przyjaciela.