SZEKSPIR I MY

Aktualia

„Cały świat to scena,
a  ludzie na nim to tylko aktorzy.
Każdy z nich wchodzi na scenę i znika”.

William Shakespeare

15 marca klasa 8a gościła w gimnazjum „Juventos” w Wilnie, gdzie wzięła udział w międzyszkolnym projekcie „Szekspir i my”.  Na początku spotkania gospodarze gimnazjum zaprosili gości do swego szkolnego muzeum. Zbiory zgromadzone w muzeum są podzielone na 2 działy. Dział pierwszy jest poświęcony historii szkoły. Tu młodzi przewodnicy z dumą prezentowali świadectwa sukcesów odnoszonych przez uczniów: dyplomy, puchary, kroniki szkolne i klasowe, medale oraz wycinki z gazet. Jednak podstawowym celem zwiedzania był dział drugi poświęcony Williamowi Szekspirowi – jednemu z najwybitniejszych twórców literatury angielskiej. Aby poczuć atmosferę XVI-wiecznej Anglii, wszyscy chętni mogli przymierzyć kryzy – okrągłe, fałdowane kołnierzyki. Kolejne gabloty mieściły portrety Szekspira i innych osobistości owych czasów wykonane przez uczniów gimnazjum, pięknie ilustrowane kopie wierszy i sonetów. W czasie wycieczki nasi ósmacy nie tylko pogłębili swą wiedzę na temat wybitnego dramatopisarza oraz historii Wielkiej Brytanii, ale również przeżyli piękne emocje słuchając recytacji sonetów Szekspira w różnych językach. Po krótkich zajęciach edukacyjnych nadszedł czas na prezentację występu przygotowanego pod czujnym okiem pań od języków: Bożeny Ustjanowskiej, Anny Morozowej, Małgorzaty Wasilewskiej oraz Nadieżdy Rusieckiej. Zintegrowany słowno-muzyczny występ zawierał recytację fragmentów sonetów Williama Szekspira w języku polskim oraz inscenizację sceny z dramatu „Romeo i Julia” w języku angielskim połączoną z romantycznym tańcem. Uwieńczeniem programu było zaśpiewanie piosenki z musicalu „Romeo i Julia” w języku rosyjskim. Zostały także przedstawione ilustracje do dzieł Szekspira wykonane przez uczniów naszego progimnazjum.

Po występie przy tradycyjnej herbacie brytyjskiej uczniowie obydwu szkół kontynuowali rozmowę i nawiązali kontakt na dalszą współpracę.

Międzyszkolny projekt „Szekspir i my” okazał się nie tylko nowym doświadczeniem edukacyjnym, ale też okazją na przeżycie niezapomnianych chwil w kręgu inteligentnej oraz oczytanej młodzieży.