„ Światełko dla Rossy”

Aktualia

Co roku wspólnota naszego progimnazjum bierze udział w akcji dobroczynnej „Światełko dla Rossy”, która polega na zbieraniu zniczy. W ciągu kilku tygodni uczniowie różnych klas od najmłodszej do najstarszej gromadzili znicze, żeby je ofiarować na groby nieznane, opuszczone. W tym roku ofiarowano aż ponad 800! W dniach Wszystkich Świętych oraz Zaduszek na terenie Starej Rossy, gdzie spoczywa wielu zasłużonych ludzi różnych narodowości, zapłoną te światełka pamięci.

Serdecznie dziękujemy za DAR SERCA!!!

Samorząd uczniowski