Švyturys šviečia visiems

Naujienos

Ar mums svarbi tolerancija? Šitas klausimas trečiųjų klasių mokiniams pasirodė keistas: kaip laivams reikia švyturio spindulio, kad išvengtų pavojingų uolų, taip ir žmonėms būtina tolerancijos šviesa. Ji padeda skleisti pagarbą, draugystę, gebėjimą priimti kitą tokį, koks jis yra. Trečiokų mintys apie žmonių tarpusavio santykius tapo laiveliais, nušviestais švyturio šviesos. Teplaukia laiveliai. Tešviečia tolerancijos švyturys…

Projekto dalyviai – progimnazijos trečiųjų klasių mokiniai. Jiems padėjo lietuvių kalbos mokytojos R. Denkovska, A. Šilanskienė, G. Vilkanecienė.