Švietimo paslaugų sistemos prieinamumo didinimas specialiųjų poreikių mokiniams

Švietimo paslaugų sistemos prieinamumo didinimas specialiųjų poreikių mokiniams

Vilniaus Jono Pauliaus II pagrindinė mokykla nuo 2011 m. kovo mėn. 22 d. iki 2012 m. liepos 22 d. dalyvauja projekte

 "Švietimo paslaugų sistemos prieinamumo didinimas specialiųjų poreikių mokiniams“.

Projektas įgyvendinamas kartu su partneriais: Pal. J. Matulaičio socialiniu centru ir Vilniaus darželiu-mokykla „Vilija“.

Mokykla projekte teikia pagalbą 14 –kai 2-8 klasės mokiniams formaliajame ir neformaliajame ugdyme. Formaliajame ugdyme pedagoginę pagalbą teikia lietuvių k., matematikos, istorijos, informacinių technologijų ir gamtos mokslų mokytojai. Neformalusis ugdymas papildys formalųjį ir ugdys projekte dalyvaujančių mokinių gebėjimus. Organizuoti sporto, keramikos, dailės, žaidimų ir judesių terapijos būreliai. Formaliajame ir neformaliajame ugdyme mokytojams talkins specialusis pedagogas ir mokytojo padėjėjas.

Siekiant užtikrinti vaikų ugdymą ir jų atostogų metu planuojama vasaros metu organizuoti 10 dienų trukmės stovyklą.

Visi projekte dalyvaujantys mokinai vyks į kultūros ir pažinimo įstaigas: Lietuvos zoologijos sodą, Lietuvos jūrų muziejų ir Delfinariumą, Lietuvos nacionalinį muziejų ir Gedimino pilį, Vilniaus teatrą „Lėlė“.