Šv. Jono Pauliaus II dienos minėjimas

Naujienos

Prieš 37 metus spalio 16-ąją pasaulį pasiekė nauja žinia – šv. Karolis Vojtyla tapo naujuoju popiežiumi. Minėdama šią istorinę datą, visa mūsų progimnazijos bendruomenė – mokiniai, jų tėveliai, artimieji žmonės, pedagogai bei kiti svečiai – susirinko Palaimintojo J. Matulaičio bažnyčioje.  

Iškilmingose šv. Mišiose, kurias laikė kunigas Vitalij, dėkojome Dievui už ilgus Jono Pauliaus II tarnystės Viešpačiui ir žmonėms metus, už galimybę turėti tokį Globėją. Šis popiežius įtakojo ne tik visą Bažnyčią, bet ir kiekvieną iš mūsų.

Šv. Mišių metu naujieji mūsų mokymo įstaigos nariai – pirmokai, penktokai bei kiti – iškilmingai kartodami direktorės Janinos Vysockos skaitomus priesaikos žodžius, pažadėjo tapti atsakingais progimnazijos nariais ir laikytis jos tradicijų.