Spotkanie z konsultantem doradztwa zawodowego M. Wiśniewskim i bratem Jerzym

Aktualia

       W ramach projektu „Tworzenie i rozwój modeli kształcenia i monitorowania kariery w edukacji ogólnej i zawodowej”” nauczyciel doradztwa zawodowego, Anna Żabiełowicz, zorganizowała spotkanie  uczniów klas ósmych z konsultantem doradztwa zawodowego Marianem Wiśniewskim i bratem Jurkiem z zakonu Joannitów. Spotkanie nosiło temat: „Związki miłosne. Czy sukces jest możliwy?”. Brat Jurek dużo mówił o uczuciach, szczególnie o uczuciu miłości. Podkreślił, że dla młodego człowieka bardzo ważne jest zrozumienie tego, co jest dobre, a co złe.
      Uczniowie z uwagą słuchali i chętnie odpowiadali na pytania, brali udział w pogadance.