Spotkanie z artystą malarzem

Aktualia

W klasach zerowych „Pszczółki” i „Krasnale” czas mija radośnie i twórczo. 2 grudnia br., w ramach realizowanego projektu „Wielcy malarze ręką i okiem dziecka” odwiedziła nas artystka malarka oraz projektant mody pani Renata Dudeń-Dajnowicz, która przeprowadziła warsztaty plastyczne dla dzieci.

Na samym początku dzieci z zaciekawieniem obejrzały wystawę prac p. Renaty. W kolejnym fragmencie zajęć artystka, za pomocą przyszykowanej prezentacji zdjęć,   pokazała dzieciom różne techniki malarskie. Pani Renata wskazała różnice między zaprezentowanymi obrazami oraz omówiła ich charakterystyczne cechy.

Uczestnicy spotkania dowiedzieli się, do czego służy sztaluga, paleta, jak się miesza barwy.

Dzieci z zainteresowaniem słuchały wszystkich ciekawostek i nie mogły się doczekać, kiedy same będą malować na płótnie malarskim.

Na zakończenie mali artyści postanowili wykorzystać swoje umiejętności, zdobyte podczas spotkania z panią Renatą i namalowali własne obrazy. Prace – bardzo interesujące i kolorowe – zostały zaprezentowane na wystawie w klasie.

Spotkania z artystami kształtują i rozwijają wrażliwość dzieci, kształcą smak artystyczny, pobudzają i rozwijają umiejętność wypowiadania się i wyrażania własnych doznań za pomocą linii, plamy, barwy i kształtu. Pozwalają na wszechstronny i harmonijny rozwój możliwości twórczych dzieci.

Barbara Swirbutowicz