Smak wody mineralnej

Aktualia

W dniu przesilenia wiosennego (21 marca), przed Światowym Dniem Wody klasy 7b i 7e, wyjechały do Birsztonasu na zajęcie edukacyjne „Wody mineralne”. Uczniowie zapoznali się z historią miasta, które działało jako uzdrowisko królewskie już za czasów Władysława Jagiełły, dowiedzieli się, do czego są wykorzystywane wody mineralne oraz mieli okazję zapoznać się ze smakiem różnych rodzajów wód. Spacerując po mieście, siódmoklasiści obejrzeli zamarznięte meandry Niemna, a także najstarsze uzdrowisko Birsztonasu „Tulpė”. Czas wolny spędzili robiąc selfie oraz ćwicząc w parku zdrojowym. Wypoczęci, pełni nowych wrażeń i informacji wszyscy szczęśliwie wrócili do Wilna.