Śladami przeszłości miasta rodzinnego

Aktualia Wychowanie nietradycyjne

W dniu 9 maja uczniowie 6e klasy z nauczycielkami jęz. litewskiego G. Vaitiekėnienė i L. Mažeikienė wyruszyli do Muzeum Bastei muru obronnego w Wilnie. Kontynuując działalność poświęconą historii miasta, formując prawidłowe spojrzenie dzieci na przeszłość i szukanie śladów historii w dzisiejszym świecie, nauczycielki zachęcały szóstoklasistów do obejrzenia eksponatów i uważnie słuchać opowiadania przewodnika. Po wycieczce edukacyjnej uczniowie pełni wrażeń omawiali jak ważnie jest ciekawić się przeszłością miasta rodzinnego, tworzyć bezpieczne środowisko oraz dobre wzajemne stosunki i relacje z innymi.