Śladami Małego Księcia

Aktualia

W dniach 21-25 stycznia uczniowie klasy 8a wzięli udział w kształceniu zintegrowanym (język polski i język angielski) pt. Trasa Małego Księcia: symbolika i „złote myśli”. The route of Little Prince: symbolism and quotes.

Pomysłem oraz celem podstawowym integracji był uniwersalizm i ponadczasowość lektury „Mały Książę” Antoine de Saint-Exupéry'ego. Chodziło nam przede wszystkim o to, aby „język giętki” przekazał nieprzemijające wartości w życiu każdego człowieka jakimi są miłość, dobroć, przyjaźń.

Młodzież na lekcjach języka polskiego i języka angielskiego, wraz z bohaterem powiastki filozoficznej, wybrała się wirtualnie w podróż międzyplanetarną. W trakcie wędrówki uczniowie analizowali mieszkańców galaktyk, zastanawiali się nad symbolicznym znaczeniem świata przedstawionego, rozwijali umiejętności krytycznego myślenia i wnioskowania, jak również wyrażali własne sądy oraz wzbogacali słownictwo.

I chociaż mały bohater twierdził, że „mowa jest źródłem nieporozumień”, jesteśmy pewne, że nasi uczniowie zrozumieli, że jeśli się kogoś „oswoi”, to trzeba umieć wybaczać, a w relacjach z innymi ludźmi należy kierować się sercem, bo „najważniejsze jest niewidzialne dla oczu”.

Nadieżda Rusiecka, Małgorzata Wasilewska, Bożena Ustjanowska