Śladami księgonoszy

Aktualia

Lekcja w muzeum jest interesująca, niezwykła, gdy "żywy" eksponat opowiada o prawdziwej historii. W takiej lekcji w Muzeum Narodowym wraz z nauczycielkami języka litewskiego I.Jakštienė i A.Šilanskienė udział wzięła 6d klasa. Wydarzenie edukacyjne w muzeum jest pierwszą częścią długoterminowego projektu. Zobaczyć, jaką bronią walczyli między 1863 a 1864 rokiem powstańcy, jakie książki przemycali księgonosze, przeczytać litewski tekst napisany grażdanką – to niesamowite wrażenia. Migawki z tych chwil na zdjęciach.