Naujienos

„Rūpinimasis vaiku yra žmogaus santykių su  žmogumi pagrindas“ 

Jonas Paulius II

Padėka už pagalbą Danieliui Čupak

Visos Danieliaus Čupak šeimos vardu noriu padėkoti Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos bendruomenei ir kitiems prijaučiantiesiems už suteiktą finansinę pagalbą.

Kelerius metus trunkanti kova už sūnaus gyvybę, nuolatinis jo gydymas ir niekada neišsisklaidančios juodos mintys tapo tikru išbandymu visai mūsų šeimai.

Kovo 4 dieną Daniel gavo antrą pilnaverčio gyvenimo šansą! Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų kardiochirurgai atliko širdies persodinimo operaciją. Manau, jog tai nėra atsitiktinumas – Šventaisiais Gailestingumo metais Jono Pauliaus II vardu pavadintoje mokymo įstaigoje įvyko stebuklas! Nuo pat pirmųjų akimirkų persodinta širdis pradėjo plakti Danieliaus kūne. Dėkojame Dievui už sūnaus gyvybę, kuri po operacijos yra dar labai trapi. Jis turi išmokti gyventi atsargiai. Mažais žingsneliais Danielius grįžta į gyvenimą, ir tai teikia daug vilčių. Šiuo metu jo būklė yra stabili, o ateinančiais mėnesiais jo laukia intensyvi ir brangi reabilitacija.

Puikiai suprantu, kad žmonių, kuriems reikalinga pagalba, yra labai daug, todėl nuoširdžiai dėkojame už finansinę 4370,20 eurų paramą mūsų šeimai. Jos dėka Danieliui bus nupirkti vaistai bei apmokėta reabilitacija.

Dieve, palaimink visus už jų gerą širdį ir meilę. Gerumas visada sugrįžta!

Danieliaus mama