Różnorodność prac

Aktualia

W marcu-kwietniu na korytarzach szkolnych pojawiły się ptaki i na swoich skrzydłach przyniosły wiosenny nastrój. Te ptaki starannie wykonali uczniowie klas 5-6 pod kierownictwem nauczycielek języka litewskiego I.Jakštienės ir G.Vaitiekėnienės.

W maju stoiska na korytarzach upiększono pracami ósmoklasistów. Uczniowie 8 klas pod kierownictwem pod kierownictwem nauczycielek języka litewskiego I. Jakštienės ir G. Vaitiekėnienės oraz nauczycielki plastyki J. Krušinskaitės, przestawili dwa integrowane projekty-„Krajobraz“, „Pamiętajcie, że każda osoba jest cenniejsza, niż złoto całego świata“( ilustracje słów papieża). Prace uczniów cieszyły oko i serce wszystkich członków społeczności szkolnej.

Uczniowie klas 5-7 przez cały rok szkolny czytali książki litewskich autorów, opisywali je, omawiali. Pod koniec roku szkolnego razem z nauczycielkami języka litewskiego I. Jakštienės ir G. Vaitiekėnienės przygotowali i ilustrowali postacie głównych bohaterów z przeczytanych książek. Uczniów wspierały studentki z fakultetu filologii A.Markiewicz i E.Kowalewska. Wystawa prac dziecięcych jest eksponowana w szkolnej bibliotece.