Przywitajmy się nawzajem!

Aktualia

Z dawnych czasów ludzie pozdrawiają wzajemnie jedni drugich. I robią to w różny sposób – uściskiem dłoni, pocałunkiem, wysyłając wiadomość, pisząc e- maila, tradycyjną laurkę. Właśnie taki sposób wybrali uczniowie 4a klasy. Podczas integrowanej polsko-litewskiej lekcji (nauczycielki L. Szulska, J. Błażewicz, R. Denkowska) uczniowie na własnoręcznie zrobionych laurkach pisali świąteczne pozdrowienia dla przyjaciół. Serdeczne pozdrowienia jeszcze bardziej zbliżyły nas do świąt.