Przegląd rocznej działalności

Aktualia Języka angielskiego

Na początku 2012/2013 roku szkolnego uczniowie klas 5b ir 5c wspólnie z nauczycielkami języka angielskiego I.Taczycką ir A.Scarpettą brali udział w międzynarodowym „eTwinning“ projekcie „Happy European Day of Languages 2012“ („Dzień języków europejskich 2012“). Uczniowie wspomnieli starą dobrą tradycję wysyłania listów z pozdrowieniami. Dzieci wysłały i otrzymały listy z różnych państw Europejskich. Była zorganizowana wystawa otrzymanych pocztówek, dzięki której dzieci mogły zapoznać się z różnymi językami europejskimi.

 

5 grudnia 2012 r. w naszej szkole był zorganizowany konkurs czytania w języku angielskim dla klas 7 oraz 8 (st. nauczycielki języka angielskiego T. Chwatowa oraz L. Sołomenko). 

 

6 lutego 2013 r. 65 uczniów naszej szkoły brało udział w konkursie „Kangur Językowy 2013“, organizowanym przez projekt VKIF. W naszej szkole przebieg konkursu kurowała st. nauczyciel języka angielskiego N. Rusiecka.

Dawid Kriwoguzowas – uczeń 4b kl. (st. nauczyciel jęz. ang. I. Taczycka) zdobył dyplom „Złotego kangura“.
Małgorzata Minkiel  – uczennica 4b kl. (st. nauczyciel jęz. ang. I. Taczycka) zdobyła dyplom „Pomarańczowego kangura“. Inni uczniowie otrzymali  podziękowania.

 

 

W dniach 7-15 lutego 2013 r. zorganizowano wystawę walentynek, wykonanych przez uczniów klas 5-8. Wszystkie bez wyjątku prace wyróżniały się oryginalnością. 

 

 

 

W lutym 2013 r. drużyna 8c klasy, pod kierownictwem st. nauczycielki jęz. ang. I. Taczyckiej, brała udział w zorganizowanym przez Oxford University Press Representative Office konkursie „Find Out More About Lithuania" („Dowiedz się więcej o Litwie“). Tomasz Tatol, Ewelina Romanowska oraz Ewelina Molis stworzyli piękną stronę o legendach wileńskich według podręcznika Oxford University Press „Solutions". Za swą pracę otrzymali podziękowanie.

 

27 lutego 2012 r. K. Zujewicz, uczennica 4a klasy, brała udział w konkursie języka angielskiego „English is Great“ wśród uczniów klas 4-ch miasta Wilno (st. naucz. jęz. ang. A. Scarpetta) i otrzymała  podziękowanie.

 

 

 

 

  1 marca 2013 r. uczennice 4b klasy M. Minkiel, M. Bogdewicz, A. Korenikowa oraz uczennice 3c klasy A. Skubiłowaite oraz M. Kołoszewska brały udział w konkursie angielskiej piosenki inscenizowanej „I Love English“ wśród uczniów klas1-4 szkół miasta Wilna i stały się dumą szkoły, ponieważ zajęły I miejsce z piosenką „The Ugly Duckling Song“ („Piosenka brzydkiego kaczątka“). Przyszykować się do konkursu pomogły im st. nauczyciel jęz. ang. I. Taczycka oraz nauczycielka choreografii B. Ustianiwska. Mamusiom dziękujemy za przepięknie dobrane stroje i raz jeszcze gratulujemy dziewczętom!

 

13 marca 2013 r. uczeń klasy 8c Paweł Czerenkow (st. nauczyciel jęz. ang. N. Rusiecka) wziął udział w konkursie recytatorskim poezji w języku angielskim wśród uczniów klas 8-ych szkół miasta Wilna i otrzymał podziękowanie.

St. nauczycielki jęz. ang.I. Taczycka oraz A. Scarpetta zorganizowały I szkolny etap olimpiady języka angielskiego wśród klas 3-4-ych.
W szkolnym etapie olimpiady wśród klas 3-ich zwyciężyli:
I miejsce – Konrad Jarmałkowicz 3a klasa (st. nauczyciel jęz. ang. L. Sołomenko),
II miejsce – Gabriela Jurgelewicziutie 3c klasa,
II miejsce – Daniel Miluszkiewicz 3a klasa.

W szkolnym etapie olimpiady klas wśród 4-ich zwyciężyli:
I miejsce – Marta Bogdewicz 4b klasa (st. nauczyciel jęz. ang. I. Taczycka),
II miejsce – Kamila Zujewicz 4a klasa,
III miejsce Dawid Kriwoguzowas 4b klasa oraz Małgorzata Minkiel 4b klasa.

Zwycięscy pierwszych miejsc uczestniczyli w II etapie olimpiady języka angielskiego wśród uczniów klas 3-4-ych miasta Wilna oraz otrzymali podziękowania.

Podsumowaniem roku szkolnego był „Tydzień języków obcych” zorganizowany w dniach 6-10 maja 2013 r.
 

  St. nauczycielki jęz. angielskiego N. Rusiecka ir I. Taczycka przygotowały nietradycyjną lekcję z wykorzystaniem tablicy interaktywnej dla uczniów klasy 3c pt. „Fly to London”, podczas której dzieci sporo dowiedziały się o tradycjach i zabytkach Zjednoczonego Królestwa.

 

Przeprowadzono również inne lekcje nietradycyjne: „A Short Trip to London” dla klas 4a i 4b (st. nauczycielki jęz. angielskiego I. Taczycka oraz A. Scarpetta) oraz „What do you know about the UK?” dla klas 6a i 6c (st. nauczycielka jęz. angielskiego N. Rusiecka).

W konkursie klas 5-ych „Word Search”, zorganizowanym przez st. nauczycielkę jęz. angielskiego N. Rusiecką, zwyciężyli:
I miejsce –    Adam Jasiński 5c kl.,
II miejsce –  Lorena Jaskielewicz 5b kl.,
III miejsce – Emilia Kuźmińskaja 5d kl.,
          Katarzyna Dołżkowa 5c kl.,
                     Marcin Paukszteło 5c kl.
Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody.
 

W konkursie rozwiązywania krzyżówek klas 6-ych zorganizowanym przez st. nauczycielkę jęz. angielskiego A. Scarpettę, zwyciężyli:
I miejsce –  drużyna klasy 6c,
II miejsce – drużyna klasy 6b,
II miejsce – drużyna klasy 6d,
IV miejsce – drużyna klasy 6a.
Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody.

St. nauczycielki jęz. angielskiego  T. Chwatowa oraz L. Sołomenko zorganizowały konkurs klas 7-ych „Word Thinkers”.

 

 

 

 

   

W konkursie klas 8-ych „Alias”, zorganizowanym przez st. nauczycielkę jęz. angielskiego I. Taczyckiej, zwyciężyli:
I miejsce – drużyna klasy 8c: Tomasz Tatol, Ewelina Romanowska, Ewelina Molis, Łukasz Stankiewicz;
II miejsce – drużyna klasy 8a: Patrycja Boreiko, Justyna Olenkowicz, Emilia Urbanowicz, Monika Waszkowicz.
III miejsce – drużyna klasy 8b: Artur Szwaikowskij, Daniel Macewicz, Julia Gunewicz, Ewa Aleksandrowicz.
IV miejsce – drużyna klasy 8d: Zdzisław Tuliszewski, Elwyra Pawłowskaja, Rajmond Kazakiewicz.
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody.

  Przed początkiem „Tygodnia języków obcych” uczniowie klas 7-8-ych zajmowali się pracą badawczą w celu zebrania informacji z czego słynie Królestwo Zjednoczone. Uwieńczeniem całej tej pracy była wystawa “What is the UK Famous  for?”. 

 Nauczycielka-metodyk języka rosyjskiego A. Morozowa zorganizowała nietradycyjną lekcję-zabawę “Пойми меня” w klasach 6b, 6c, 6d oraz nietradycyjną lekcję-konkurs “Что я знаю о России” w 8a, 8b, 8c, 8d klasach, podczas których dzieci mogły popisać się znajomością języka rosyjskiego oraz wiedzą o kulturze Rosji.

Wszystkim imprezom „Tygodnia języków obcych” towarzyszył dobry nastrój  oraz twórcza atmosfera współpracy.