PROJEKTO APIBENDRINIMAS

Švietimo paslaugų sistemos prieinamumo didinimas specialiųjų poreikių mokiniams

PROJEKTO „Švietimo paslaugų sistemos prieinamumo didinimas specialiųjų poreikių mokiniams“ APIBENDRINIMAS

Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazija nuo 2011 m. kovo mėn. 22 d. iki 2012 m. gruodžio 22 d. dalyvavo projekte "Švietimo paslaugų sistemos prieinamumo didinimas specialiųjų poreikių mokiniams“.
2013 m. sausio 17 d. projekto partneriai Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos direktorė Janina Vysocka, Pal. J. Matulaičio socialinio centro vadovė Dalia Beliukevičiūtė, Vilniaus darželio-mokyklos „Vilija“ direktorė Sofija Matarevič ir dalyvaujančių projekte mokinių tėvai apibendrino projekto veiklos rezultatus.

Projekto vykdymo laikotarpiu buvo suteikta pedagoginė pagalba progimnazijos formaliojo ugdymo   specialiųjų poreikių 18 mokinių. Lietuvių kalbos, matematikos, istorijos, informacinių technologijų ir gamtos mokslų mokytojai padėjo mokiniams įsisavinti programų medžiagą, atlikti namų darbus. Visų dalyvavusių projekte mokinių pusmečių ir metiniai dalykų vertinimai teigiami.
Projekto dalyvių formalųjį ugdymą papildė neformalusis ugdymas. Sporto, žaidimų ir judesių terapijos, dailės bei keramikos būrelių užsiėmimų metu buvo ugdomi  projekte dalyvaujančių mokinių gebėjimai. Būrelių vadovai organizavo įdomius renginius su darželio-mokyklos  „Vilija“ mokiniais.
Projekte dalyvaujantys mokiniai savaitgaliais vyko į kultūros ir pažinimo įstaigas: Lietuvos zoologijos sodą, Lietuvos jūrų muziejų ir delfinariumą, Lietuvos nacionalinį muziejų ir Gedimino pilį, Vilniaus teatrą „Lėlė“.
Projekto partneris – Pal. Jurgio Matulaičio socialinis centras organizavo mokiniams socialinių įgūdžių užsiėmimus.
Vasaros atostogų metu nuo 2012 m. birželio 4 d. iki  birželio 15 d.(10 dienų) projekto dalyviams buvo organizuota poilsio stovykla „Lokiukas“.
Projekto pabaigoje visiems  dalyviams įteikti neformalaus ugdymo baigimo pažymėjimai.
Formaliajame ir neformaliajame ugdyme mokytojams talkininkavo specialusis pedagogas ir mokytojo padėjėjas.
Projekto partneriai teigiamai įvertino projekto rezultatus, mokinių tėvų atsiliepimus ir nutarė toliau bendradarbiauti.