Projektas „Graikų mitai“

Naujienos Projektai

Graikų mitai – tai istorinės legendos apie dievus, pusdievius, dievaites, padavimai apie didvyrius. Ši kūryba atskleidžia didžiąją antikos istoriją, žmonių mąstymą. Laikui bėgant, žmonės suprato, kad mitais, pasakojamais iš lūpų į lūpas, galima perduoti labai svarbios reikšmės informaciją – tautos ir jos kultūros istoriją. Taip garsieji mitai išliko iki šių dienų. Jie džiugina šiandien mus  savo išmone, vertybėmis, turiningumu, menine kalba.

      Dalyvaudami projekte šeštų klasių mokiniai susipažino su svarbiausiais graikų mitais: „Gaja ir Kronas“, „Dzeusas ir kiti Olimpo dievai“, „Heraklio žygdarbiai“ ir pabandė pavaizduoti mitų pasaulį. 6c ir 6f klasių mokinių  darbuose  atsispindi, kaip mituose pasakojama apie pasaulio kūrimąsi, dievų atsiradimą. Ypač gražūs 6c klasės Emilijos Ilzės Kriščuns ir Livijos Katkonaitės darbai.

Graikų filosofija padarė didžiulę įtaką europiečių mąstymui ir išlieka aktuali iki šių dienų, nes moko mus suprasti žmogaus mąstymą, kultūros atsiradimą, kokios vertybės suteikia žmogui laisvę, šlovę, nemirtingumą.

Lietuvių kalbos mokytoja Neringa Januševičienė