Projekt uczniów klas siódmych „Ilustracje sonetów V. Mačernisa“

Aktualia

Uczniowie klas siódmych wraz z nauczycielkami języka litewskiego na lekcjach literatury zgłębiali poezję litewskiego poety Vytautasa Mačernisa. Analizując wiersze poety, uczniowie próbowali zrozumieć sens egzystencji człowieka. Swoje myśli i obrazy podyktowane przez wyobraźnię siódmoklasiści zmaterializowali, przenosząc je na kartkę papieru, a pomogła im w tym pani od plastyki. Ekspozycja prac twórczych uczniów zaprasza do zanurzenia się w świat wizji poety V. Mačernisa.