PROJEKT „MÓJ MAGICZNY PYŁEK”

Aktualia

W maju 2019 roku uczniowie z Progimnazjum im. Jana Pawła II wraz z nauczycielami Nadieżdą Rusiecką, Małgorzatą Wasilewską oraz Bożeną Ustjanowską przyłączyli się do międzynarodowego projektu edukacyjnego pt. „My Magical Dust”. 

Celem projektu było połączenie wysiłków nauczycieli, rodziców, szkoły i społeczności dla zapewnienia dobrego samopoczucia psychicznego uczniów.

Badania dowodzą, że lęk i depresja u dzieci są często zaniedbywane. A tymczasem statystyki są przerażające: co 5 nastolatek przejawia zaburzenia psychiczne. Do 15 roku życia są to głównie zaburzenia lękowe i zachowania typowe dla depresji młodzieńczej, natomiast ok. 18 roku życia – epizody dużej depresji. Niepokoje czy depresja są rzeczywistym problemem. Jednak dzieci nie wiedzą, jak sobie z nimi radzić. Mogą także w milczeniu cierpieć z powodu różnych problemów, takich jak: przemoc, nadużycia, presja szkoły lub egzaminów.

„Magiczny Pyłek” wykorzystuje metodę kształcenia opartego na pracy projektowej. W trakcie pracy nad projektem uczniowie starali się rozpoznać gnębiące ich problemy, uczyli się wyrażać i nazywać swoje lęki i niepokoje. Następnie szukali sposobów, jak tym problemom zapobiegać i gdzie szukać pomocy.

Projekt „Magiczny pyłek” to nie tylko metoda doskonalenia wszystkich umiejętności ogólnych wynikających z podstawy programowej, ale przede wszystkim to sposób na dotarcie do potrzeby ucznia w trudnym okresie rozwojowym. Praca nad projektem zapewniła naszym uczniom podmiotowość na każdym etapie działania, rozbudziła ciekawość świata, ucząc stawiania pytań i szukania odpowiedzi, dała pewność siebie i swoich decyzji oraz uświadomiła, że w najtrudniejszych sytuacjach „nie jesteś sam…”