Progimnazijos „Smerfai“ ir „Nykštukai“

Pradinių klasių

Jau antri metai mūsų progimnazijoje veikia priešmokyklinė vaikų grupė. Direktorė Janina Vysocka įdėjo daug pastangų, kad mokykloje būtų organizuotas priešmokyklinis ugdymas, sukurta aplinka bei palankios sąlygos ugdymui(si).

Džiaugiamės, kad 2012/2013 m. m. buvo labai daug norinčių lankyti mūsų mokyklą, tad buvo atidarytos net dvi priešmokyklinio ugdymo grupės.

Priešmokykliniai metai – labai svarbus vaiko gyvenimo etapas. Tai metai, kai reikia padėti vaikui įgyti gebėjimus ir įgūdžius, būtinus besimokant 1-oje klasėje. Mūsų priešmokyklinukai turi galimybę įgyti būtinas kompetencijas, leisti laiką su bendraamžiais, dalyvauti įvairiapusėje veikloje. Grupėse vyksta muzikos, teatro, lietuvių kalbos, anglų kalbos, gamtos bei dailės pamokėlės. Su mokiniais dirba logopedė ir kiti specialistai. Nuo pirmadienio iki penktadienio 7.30 – 18.00 valandomis priešmokyklinukais rūpinasi auklėtojos N. Grib ir A. Autuch. Po pietų vaikai turi galimybę pamiegoti.

Drįstame daryti išvadą, kad mūsų mokiniai ir jų tėveliai yra patenkinti mūsų darbu. Štai kelios nuomonės: „Džiaugiuosi, kad vaikai yra drausmingi, o pamokėlių metu ugdo savo gebėjimus“ (Irena Gečevska), „Mano vaikas labai džiaugiasi, kad kiekvieną dieną gali susitikti su draugais“ (Halina Suboč), „Man patinka, kad vaikas išmoko mandagiai bendrauti. Džiaugiuosi, kad iki 18.00 valandos vaikais rūpinamasi nemokamai“.

Mūsų priešmokyklinukai dalyvauja įvairiuose progimnazijos renginiuose: koncertuose, parodose, įdomiuose susitikimuose ir ekskursijose. Vaikai bendradarbiauja su vyresnių klasių mokiniais, kartu ruošia tradicines šventes ir vaidinimus.
Stengiamės atsižvelgti į vaikų poreikius, gebėjimus, pasiekimų lygį ir sudaryti sąlygas tolesniam sėkmingam ugdymui(si) mokykloje.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Nėjolia Grib