Pracowity tydzień w klasach początkowych i zerowych

Klasy początkowe

W dniach 27-31 marca odbył się tydzień metodyczny klas początkowych. 27 marca odbył się szkolny etap Olimpiady Języka Polskiego, podczas którego wyłoniono uczestników do miejskiego konkursu.

W dn. 29 marca odbył się X  Miejski Konkurs Ortograficzny „W świecie ortografii” dla uczniów klas 4 oraz Miejska Olimpiada Języka Polskiego dla uczniów klas 3-4. Podczas ogłoszenia wyników konkursów na scenie szkolnej został przedstawiony spektakl „Urodzinowy prezent”, podczas którego uczniowie klasy 3c wykazali się niezwykłą kreatywnością i talentem aktorskim.

W klasie 2e odbyła się zintegrowana otwarta lekcja języka polskiego, poznawania świata i technologii pod tytułem  „Przygody wiosny”, podczas której dzieci doskonaliły umiejętność czytania ze zrozumieniem, wzbogacały słownictwo z zakresu treści przyrodniczych. Uczniowie klasy 3d potrafiły zastosować zdobytą wiedzę w praktycznych ćwiczeniach, podczas otwartej lekcji języka polskiego pod tytułem „Części mowy poznałem i ćwiczenia wykonałem”. W 4c odbyła się otwarta lekcja matematyki i poznawania świata pod tytułem "Wiosenne psoty”.

Dzieci z grupy "Promyczek'' brały udział w Międzynarodowym konkursie prac plastycznych "Wielkanocna widokówka" , w wystawie „Plauk žuvytėlę, tyram vandenėlį” oraz „Ateities Vilnius- 2017”. Podczas udziału w Międzynarodowym konkursie plastycznym pt. „Kartki z historii Polski” uczniowie klas 1-4 oraz maluchy z grupy „Promyczek” mogły uruchomić swoją wyobraźnię za pomocą przyborów plastycznych tworząc niepowtarzalne historie. Uczniowie klas 2d i 2c zorganizowali wystawę prac plastycznych „Piękno wiosny”.

Maluchy z klas zerowych zrealizowały ekologiczny projekt „Dzień Ziemi”, którego celem było zwrócenie uwagi na piękno otaczającej przyrody, pogłębienie wiedzy o aktualnym stanie środowiska, jego wykorzystaniu i potrzebie ochrony. Grupa „Promyczek” zrealizowała projekt „Woda -źródłem życia”, mający na celu kształcenie kreatywnego myślenia o ochronie środowiska naturalnego oraz promowanie życia w zgodzie z naturą i poszanowania przyrody.

W klasach pierwszych odbył się konkurs kaligraficzny „Już nadeszła wiosna”. Wybór najstaranniej napisanych zdań był trudny, gdyż wszyscy uczestnicy konkursu bardzo się starali pisać kaligraficznie i bezbłędnie.

Między klasami 4b, 4c wraz z klasą specjalnej troski odbyły się zawody sportowe pt. „Rośnij zdrowo, na sportowo”, na których dzieci wykazały się siłą i zręcznością.  Sporo dodatnich emocji było i wśród uczniów klas 3b i 3c, którzy rywalizowali podczas zawodów sportowych „Silni, zdrowi i weseli”.

W klasach 2a i 2b rozwijano zainteresowania czytelnicze poprzez ilustrowanie ulubionych przeczytanych wierszy. Każdy uczeń mógł zaprezentować i omówić swoje ilustracje. Dzieci klas drugich podczas udziału w zajęciach pt.  "Znam bohaterów książek", udziału w wiktorynie, "Co wiem o książkach?" i konkursie "Lubię czytać", bawiąc się w mniejszych grupach, kształciły i doskonaliły swoją spostrzegawczość oraz twórczą wyobraźnię, a także nabywały sprawność w bardziej precyzyjnym wyrażaniu myśli.  W klasach trzecich odbył się Konkurs Pięknego Czytania „Co drzemie w książce?”, celem, którego było rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci oraz doskonalenie techniki czytania. Uczniowie klas 4a, 4d, 3d zorganizowali wystawę prac twórczych „Okładka mojej ulubionej książki", demonstrując wysoki poziom artystyczny prac, wykonanych różnorodną techniką. 20170331_134011 (1)Uczniowie klasy 3b poznawali uroki nadchodzącej wiosny podczas zorganizowanego w klasie konkursu „Wiosna budzi się”. A uczniowie klas 4a i 4d wykazali się rozległą wiedzą podczas konkursu ekologicznego „Świat wokół nas”.

Uczniowie klas pierwszych udali się na  wycieczkę do Planetarium, a uczniowie klasy 4b, 4c, 3a i klasy specjalnej troski- na wycieczkę do Centrum Rzemiosła Tradycyjnego w Mejszagole.

W ramach Tygodnia w szkole miał miejsce Dzień Filmu Polskiego. Tego dnia klasy 1-4 oglądały  filmy polskie.