Poznajemy tajemnice wicia palm

Aktualia Wychowanie nietradycyjne

Wicie palm jest piękną tradycją, dlatego w dniu 17 marca uczniowie klasy 2d wybrali się do Izby Palm i Użytku Codziennego w Ciechanowiszkach. Celem tej wycieczki był udział w zajęciach edukacyjnych i warsztatach wicia palm wielkanocnych. Podczas edukacji uczniowie obejrzeli wystawę palm, rozmawiali o wileńskich tradycjach i zwyczajach wielkanocnych oraz poznali tajemnice wicia palm wileńskich. Dzieci z ogromnym zapałem przystąpiły do pracy i jak się okazało, wykazały się doskonałymi zdolnościami plastycznymi. Każdy uczestnik własnoręcznie wykonał swoją autorską palmę, z którą w Niedzielę Palmową z zaszczytem pójdzie do kościoła.

Serdecznie dziękujemy Etnograficznemu Zespołowi Palmiarek z Ciechanowiszek za wspaniałe warsztaty wicia palm.

Klasa 2d