Poznajemy historię rodziny

Aktualia

Poznawanie historii rozpoczyna się w swej własnej rodzinie. Właśnie historii rodziny poświęcone były projekty, które wykonywały klasy 5-8. Klasy 5-6 zapoznawały się ze swymi przodkami, układały drzewa genealogiczne, zaś klasy 7-8 badały historię miejscowości, z których pochodzą ich przodkowie. Prowadzone badania były również doskonałą okazją dla lepszego poznania swych krewnych, do obcowania w gronie rodziny. Uczniowie robili plakaty oraz prezentacje. Efekty swej pracy przedstawiali kolegom.