Popiežiaus Jono Pauliaus II kanonizacijos metinės

Netradicinis ugdymas

    Saulėtą ir šiltą balandžio 27 dienos popietę mūsų progimnazijos kieme buvo minimos Šv. Jono Pauliaus II kanonizacijos metinės. Visa mokyklos bendruomenė – mokiniai, jų tėveliai, seneliai, mokytojai bei mokyklos administracija – dalyvavo Šv. Mišiose, kurias laikė Vilniaus Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijos klebonas Valdas. Skaitydamas pamokslą, jis prisiminė Šventojo Tėvo asmenybę, jo išmintingus žodžius, paliktus žmonėms enciklikose, apaštališkuose laiškuose bei pamoksluose.

    Po pamaldų progimnazijos direktorė Janina Vysocka padėkojo tikybos mokytojoms už gražų Šv. Mišių organizavimą ir dar kartą pasidžiaugė, jog mus visus globoja Šventasis Jonas Paulius II.