DOVANA JONO PAULIAUS II GIMIMO ŠIMTMEČIUI

Naujienos

           1920-ųjų metų gegužės 18 dieną gimė Karolis Wojtyła. Minėdami 100-ąsias Šventojo Popiežiaus gimimo metines, Lietuvos Respublikos Seimas bei Lenkijos Respublikos Seimas ir Senatas paskelbė 2020-uosius Jono Pauliaus II metais. Siekdami, kad mokiniai gilintų savo žinias apie  mokyklos globėjo gyvenimą ir veiklą, polonistai paruošė interaktyvių pamokų ciklą. 5-6 klasių mokiniai buvo raginami gilintis į pontifikato paslaptis, o jų pamokų ciklo pavadinimas Geresnio nėra…. Tuo tarpu 7-8 klasių mokiniams skirtų pamokų ciklas buvo pavadintas ,,Tavęs niekas nepakeis….
          Dalyvaudami projekte Dovana šimtmečiui“, mokiniai kūrė laiškus Jonui Pauliui II-ajam, rašė perskaitytų tekstų bei pasirinktų Popiežiaus žodžių apmąstymus. Taip dirbant iškilo į viršų dvasinis paminklas, kurį sudarė ne tik žinios, bet ir mintys, naujos idėjos, išvados. Progimnazijos himno žodžiai – Tavo mintys, rodančios kelią; Tavo žodžiai, mokantys išminties; Tavo meilės kupini veiksmai“ – tapo kelrodžiu mūsų mokyklos bendruomenei. Mokiniai tai tik patvirtino, apibendrindami projektą, kuriame dalyvavo.

Polonistai

Jonui Pauliui II-ajam skirtų pamokų ciklo aprašymas
5-6  kl.

https://view.genial.ly/5eb00e846f16bf0d194d2f3a/presentation-cykl-lekcji-o-papiezu

 

Jonui Pauliui II-ajam skirtų pamokų ciklo aprašymas
7-8  kl.

https://view.genial.ly/5eb0126c7792df0d45feb552/presentation-ku-czci-naszego-patrona