PODZIĘKOWANIE

Naujienos

SZANOWNA SPOŁECZNOŚĆ PROGIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II!

DRODZY RODZICE ORAZ OPIEKUNOWIE!

DZIĘKUJĘ SERDECZNIE WSZYSTKIM BOHATEROM DNIA CODZIENNEGO, CZYLI WAM, DRODZY RODZICE I OPIEKUNOWIE, ZA TO, ŻE POGODZILIŚCIE OBOWIĄZKI ZAWODOWE I DOMOWE, POMAGALIŚCIE DZIECIOM W REALIZACJI ZDALNEGO NAUCZANIA.
SERDECZNIE DZIĘKUJĘ PAŃSTWU ZA POMOC SZKOLE W OSIĄGANIU WSPÓLNYCH SUKCESÓW W CAŁYM NOWYM PROCESIE EDUKACYJNYM, DZIĘKUJEMY RÓWNIEŻ ZA KAŻDE DOBRE SŁOWO WOBEC NASZEGO PROGIMNAZJUM.

 

 DRODZY UCZNIOWIE!

DZIĘKUJĘ WAM ZA POŚWIĘCONY CZAS NA PRZYGOTOWANIE KAŻDEJ ZDALNEJ LEKCJI, ZA WYWIĄZYWANIE SIĘ Z OBOWIĄZKÓW NA MIARĘ SWOICH MOŻLIWOŚCI ORAZ ZA WSPIERANIE SIEBIE NAWZAJEM, WSZYSCY STANĘLIŚCIE PRZED NOWYM WYZWANIEM, DO KTÓREGO NIKT NIE BYŁ PRZYGOTOWANY. MIMO TEGO, DOBRZE WYWIĄZALIŚCIE SIĘ Z NAUKI NA ODLEGŁOŚĆ.
ŻYCZĘ WSZYSTKIM DUŻO ZDROWIA, POZYTYWNEGO MYŚLENIA, CIERPLIWOŚCI, WYTRWAŁOŚCI, SPOKOJU I DUŻO EMPATII.

 

SZANOWNI NAUCZYCIELE, PRACOWNICY SZKOŁY!

 DZIĘKUJĘ ZA ZROZUMIENIE I WZAJEMNĄ ŻYCZLIWOŚĆ, ZA STOSOWNE ROZWIĄZANIA NA POJAWIAJĄCE SIĘ TRUDNOŚCI, ZA KREATYWNOŚĆ I ELASTYCZNE PODEJŚCIE DO NOWYCH WARUNKÓW PRACY ZDALNEJ.
DZIĘKUJĘ SERDECZNIE WSZYSTKIM ZA WSPÓŁPRACĘ I ZAANGAŻOWANIE W REALIZACJĘ ZDALNEGO NAUCZANIA, ZA MOBILIZOWANIE UCZNIÓW DO WYKONYWANIA ĆWICZEŃ, ZADAŃ, GIER UTRWALAJĄCYCH DOTYCHCZASOWĄ WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI.
 SERDECZNIE DZIĘKUJĘ, ŻE W CAŁYM NOWYM PROCESIE EDUKACYJNYM POSZUKIWALIŚCIE WSPÓLNYCH RELACJI NAUCZYCIEL – RODZIC – UCZEŃ, ABY WSZYSCY CZULI SIĘ BEZPIECZNI I ZROZUMIENI.

Z NAJLEPSZYMI ŻYCZENIAMI,
DYREKTOR PROGIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II
JANINA WYSOCKA