PODZIĘKOWANIE

Aktualia

„Człowiek jest dobry nie przez to kim jest,

lecz przez to czym dzieli się z innymi…”

Jan Paweł II

W imieniu Dyrekcji  Progimnazjum im. Jana Pawła II serdecznie DZIĘKUJEMY za udział i wsparcie w akcji charytatywnej „Wielki Post 2018“.

Zebrana kwota wynosi aż 1733.87 eur.

Samorząd uczniowski