VGK komisja

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

PRIORITETAI:

  • Profesionalios ir kvalifikuotos pedagoginės psichologinės pagalbos teikimas specialiųjų poreikių  mokiniams, mokytojams ir tėvams (globėjams, rūpintojams).
  • Emociškai ir psichologiškai palankios  ugdymo (si) aplinkos kūrimas.

VAIKOS GEROVĖS KOMISIJA:

Sabina Narunec – komisijos pirmininkė, direktorės pavaduotoja ugdymui

Kristina Grodz – komisijos pirmininkės pavaduotoja,  vyr. specialioji pedagogė

Erika Gerulaitienė – komisijos sekretorė, lietuvių (valstybinės) kalbos vyr. mokytoja

NARIAI:

Irena Šostak – direktorės pavaduotoja ugdymui

Juliana Leščinska – socialinė pedagogė ir klasių kuratorė

Aleksandra Kovalevska – vyr. socialinė pedagogė ir klasių kuratorė

Janina Orševska –vyr. logopedė

Helena Melaninienė – sveikatos priežiūros specialistė