UWAGA! WAŻNY KOMUNIKAT!!!

Aktualności

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną, obejmującą cały kraj czerwoną strefą oraz dużą liczbą zakażeń koronawirusem, w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły zaleca się ograniczenie kontaktów społecznych oraz obserwację swego stanu zdrowia. W przypadku wystąpienia objawów chorobowych należy skontaktować się z lekarzem rodzinnym.

Podczas walki z koronawirusem najważniejsze jest nasze odpowiedzialne zachowanie i przestrzeganie obowiązujących obostrzeń i zakazów, wprowadzonych w związku z COVID – 19.

Informujemy, że Progimnazjum im. Jana Pawła II od 9 listopada do 27 listopada2020 r. pracuje według poniższych zasad:

Wychowankowie grup przedszkolnych, uczniowie klas 1-4 oraz klasy specjalnej:

  • Będą się uczyć według obecnego planu lekcji.
  • Pomoc edukacyjna psychologa, pedagoga społecznego, pedagoga specjalnego, logopedy, pomocników nauczycieli będzie zapewniona dla dzieci w trybie dotychczasowym.

  • W stołówce oraz w bibliotece zostanie ten sam grafik żywienia oraz wypożyczania książek.

  • Świetlica będzie czynna do godz. 18.00, w piątki do godz.17.00.

Uczniowie klas 5-8:

  • Od 9 do 27 listopada będą się uczyć zdalnie, zgodnie z tygodniowym rozkłademzajęć.
  • Zdalne nauczanie będzie się odbywać na platformach edukacyjnych: EDUKA, ZOOM

(lekcje on-line w formie wideokonferencji) oraz e-dziennika TAMO. Podczas kształcenia zdalnego nauczyciele będą pracować zgodnie z Zasadami organizacjiprocesu nauczania na odległość obowiązującymi w Progimnazjum im. Jana Pawła II, zamieszczonymi na stronie internetowej. Lekcja on-line prowadzona wtrybie zdalnym nie może przekraczać 20 minut. Tygodniowa ilość lekcji z poszczególnych przedmiotów wskazana jest w podanych tabelkach:

Klasy 5:

Nr. Dalykas Vaizdo pamokų skaičius 
Dorinis ugdymas 1 p. (kas antra savaitė) 
Lietuvių kalba ir literatūra 2-3 p. (per savaitę) 
Lenkų kalba 2-3 p. (per savaitę) 
Anglų kalba 1-2 p. (per savaitę) 
Matematika 2 p. (per savaitę) 
Informacinės technologijos 1 p. (kas antra savaitė) 
Gamta ir žmogus 1 p. (per savaitę) 
Historia 1 p. (per savaitę) 
Dailė 1 p. (kas antra savaitė) 
10 Muzika 1 p. (kas antra savaitė) 
11 Technologijos 1 p. (per savaitę) 
12 Fizinis ugdymas 1-2 p. (per savaitę) 

Klasy 6:

Nr.DalykasVaizdo pamokų skaičius
 1Dorinis ugdymas1 p. (kas antra savaitė)
2Lietuvių kalba ir literatūra2-3 p. (per savaitę)
 3Lenkų kalba2-3 p. (per savaitę)
 4Anglų kalba1-2 p. (per savaitę)
 5Matematika2 p. (per savaitę)
 6Informacinės technologijos1 p. (kas antra savaitė)
 7Gamta ir žmogus1 p. (per savaitę)
 8Historia1 p.  (per savaitę)
 9Geografija1 p. (per savaitę)
 10Dailė1 p. (kas antra savaitė)
 11Muzika1 p.(kas antra savaitė)
 12Technologijos1 p. (per savaitę)
 13Fizinis ugdymas1-2 p. (per savaitę)
 14Žmogaus sauga1 p. (kas antra savaitė)

Klasy 7:

Nr.DalykasVaizdo pamokų skaičius
 1Dorinis ugdymas1 p. (kas antra savaitė)
 2Lietuvių kalba ir literatūra2-3 p. (per savaitę)
 3Lenkų kalba2-3 p. (per savaitę)
 4Anglų kalba1-2 p. (per savaitę)
 5Matematika2 p. (per savaitę)
6Informacinės technologijos1 p. (kas antra savaitė)
 7Rusų kalba1 p. (per savaitę)
 8Biologija1 p.  (per savaitę)
9Fizika1 p. (per savaitę)
10Historia1 p. (per savaitę)
 11Geografija1 p. (per savaitę)
12 Dailė1 p. (kas antra savaitė)
 13Muzika1 p. (kas antra savaitė)
 14Technologijos1 p. (per savaitę)
15Fizinis ugdymas1-2 p. (per savaitę)
16Žmogaus sauga1 p. (kas antra savaitė)

Klasy 8:

Nr.DalykasVaizdo pamokų skaičius
 1Dorinis ugdymas1 p. (kas antra savaitė)
 2Lietuvių kalba ir literatūra2-3 p. (per savaitę)
 3Lenkų kalba2-3 p. (per savaitę)
 4Anglų kalba1-2 p. (per savaitę)
 5Matematika2 p. (per savaitę)
 6Informacinės technologijos1 p. (kas antra savaitė)
 7Rusų kalba1 p. (per savaitę)
 8Biologija1 p.  (per savaitę)
 9Chemija1 p. (per savaitę)
 10Fizika1 p. (per savaitę)
 11Historia1 p. (per savaitę)
 12Geografija1 p. (per savaitę)
 13Dailė1 p. (kas antra savaitė)
 14Muzika1 p. (kas antra savaitė)
15Technologijos1 p. (per savaitę)
16Fizinis ugdymas1 p. (per savaitę)
  • Pozostałe godziny będą miały formę ćwiczeń oraz zadań przesyłanych przez nauczyciela w celu rozwijania umiejętności samodzielnego uczenia się. Uczniowie rozliczają się z wykonanej pracy w wyznaczonym przez nauczyciela czasie. Lekcje on-line mają odbywać się przy włączonych kamerach.
  • Pomoc edukacyjna psychologa, pedagoga społecznego, pedagoga specjalnego, logopedy i pomocników nauczycieli będzie dla dzieci zapewniona zdalnie.

Od 9 listopada do 27 listopadazajęcia pozalekcyjne (kółka) dla dzieci wszystkich grup wiekowych będą się odbywać tylko zdalnie.

W przypadku choroby nauczyciela prowadzącego zajęcia, w miarę możliwości, będą wyznaczane zastępstwa przez nauczyciela uczącego tego samego lub pokrewnego przedmiotu.

Szkoła umożliwia wypożyczenie sprzętu komputerowego. W razie potrzeby należy zgłosić się do wychowawcy lub przesłać informację elektronicznie na adres:

ukvedys@jonopauliausprogimnazija.vilnius.lm.lt

Usilnie prosimy, aby nie posyłać chorego dziecka do szkoły. Przypominamy o obowiązku poinformowania szkoły, jeśli zostaną Państwo objęci kwarantanną.

O wszelkich zmianach będziemy informowali na bieżąco.

Ewentualne pytania prosimy kierować pod następujące adresy:

Dyrektor progimnazjum – Janina Wysocka direktorius@jonopauliausprogimnazija.vilnius.lm.lt

Wicedyrektor – Sabina Naruniec (kurator klas 5-6 oraz klasy specjalnej) pavaduotojas2@jonopauliausprogimnazija.vilnius.lm.lt

Wicedyrektor – Grażyna Basłyk (kurator klas 7-8) pavaduotojas1@jonopauliausprogimnazija.vilnius.lm.lt

Wicedyrektor – Irena Szostak (kurator grup zerowych, klas 1-4) pavaduotojas3@jonopauliausprogimnazija.vilnius.lm.lt

Wicedyrektor do spraw gospodarczych – Barbara Kołoszewska ukvedys@jonopauliausprogimnazija.vilnius.lm.lt

Kierownik sekretariatu – Krystyna Korolowa rastine@jonopauliausprogimnazija.vilnius.lm.lt