Uniwersytet Dziecięcy „Alfa“

Aktualia

Nauka połączona z interaktywną zabawą, a nawet przygodą, jest najlepszą zachętą do zdobywania wiedzy o otaczającym nas świecie!  Dwa lata z rzędu uczniowie 3a klasy naszego Progimnazjum wraz z uczniami innych szkół z litewskim, polskim oraz rosyjskim językiem nauczania brali udział w projekcie Uniwersytetu Dzieci „Alfa”, który jest wspólnym przedsięwzięciem Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej i Uniwersytetu im. Kazimierza Siemienowicza. Młodociani studenci zostali wprowadzeni w akademicki świat, zapoznali się z uniwersyteckimi tradycjami, mieli możliwość wysłuchania wykładów oraz uczestniczenia w warsztatach, podczas których zapoznali się z filozofią, prawem, komunikacją i przywództwem. Ideą stworzenia takiego Uniwersytetu jest pobudzenie najmłodszych do studiowania, poznawania nowych obszarów wiedzy. Dziękujemy koordynatorce pracy Pani Ewelinie Lipskiej za możliwość uczestniczenia w tym innowacyjnym przedsięwzięciu.