Tydzień religii, sztuk pięknych oraz technologii

Plastyki, muzyki i religii Technologie

W progimnazjum odbył się tradycyjny tydzień religii, sztuk pięknych oraz technologii. Uczniowie 5-8 klas już od pierwszego tygodnia adwentu szykowali dekoracje, upiększali szkołę, nadając jej świąteczny wygląd i nastrój. Odbyły się różne wystawy. Szczególną uwagą cieszyły się „Anioły“, wykonane przez uczniów 6-7 klas techniką aplikacji i filcowania. Laurki bożonarodzeniowe, poduszeczki, wieńce adwentowe, aplikacje, maskotki, witraże bożonarodzeniowe wykonane przez uczniów klas 5-8 pod kierownictwem Jurgity Krušinskaitė, Ireny Mikonis, Franca Zaciszki  oraz Katarzyny Jankowskiej upiększały korytarze, stołówkę i pokój nauczycielski.

Z okazji zbliżającej się setnej rocznicy urodzin Papieża Jana Pawła II uczniowie klas 3 i 8 z ogromnym zaangażowaniem wykonali ponad sto laurek bożonarodzeniowych, aby podzielić się radością z potrzebującymi, tak jak uczył Papież-patron naszej szkoły. 16 grudnia odbył się konkurs ,,Boże Narodzenie” wśród uczniów klas 7, w którym I miejsce zajęła kl. 7f, II – 7d kl., III – 7c kl. Uczniowie opowiadali o tradycjach Bożego Narodzenia, odpowiadali na pytania, recytowali wiersze, śpiewali kolędy, rozpoznawali melodie kolęd. Za udział w konkursie otrzymali nagrody. Konkurs zorganizowały i prowadziły katechetki: A. Bielska, J. Winciuniene oraz nauczycielka muzyki A. Rogielewicz.

17 grudnia odbyły się rekolekcje, które prowadził ks. Wiktor Kudriaszow.

Uczniowie wzięli udział w akcji charytatywnej, przygotowali paczki świąteczne, które zostały przekazane Zgromadzeniu Sióstr Matki Teresy z Kalkuty, opiekującym się najbardziej potrzebującymi.

Tradycyjnie Tydzień religii, sztuk pięknych oraz technologii wieńczyło spotkanie opłatkowe z całą wspólnotą progimnazjum, które odbyło się 20 grudnia w auli szkoły. Spotkanie rozpoczęli uczniowie progimnazjum inscenizacją bajki H. Ch. Andersena „Dziewczynka z zapałkami“ pod kierownictwem nauczycielek A. Judyckiej oraz H. Marcinkiewicz.

Ksiądz Wiktor Kudriaszow pobłogosławił zebranych. Dyrektor szkoły pani Janina Wysocka złożyła serdeczne życzenia dla grona nauczycieli i pracowników szkoły.

Organizatorzy:
nauczyciele sztuk pięknych i technologii: I. Mikonis, F. Zaciszko, J. Krušinskaitė, K.Jankowska;
                                                nauczycielka muzyki A. Rogielewicz;
                                               katechetki: A. Bielska, J. Winciuniene.