Światowy Dzień Nauczyciela

Aktualności

Spalio 5 dieną mūsų progimnazijoje įvyko tradicinė šventė, skirta Mokytojų dienai paminėti. Visi pedagogai, administracija bei svečiai buvo pakviesti į šventinį koncertą. Vadovaujami mokytojų, mokiniai pristatė turtingą meninę programą. Pilnutėlėje aktų salėje liaudies šokius šoko ansamblis "Grūdelis", eilėraščius deklamavo ir anekdotus iš mokyklos gyvenimo pasakojo priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai. Renginyje dalyvavo chorai "Olalajki" ir "Nastolatki", atlikdami įvairias dainas. Žiūrovai negailėjo garsių plojimų, o nemažai iš jų braukė džiaugsmo ašaras. Koncertą vainikavo daina "Gėlės mokytojams“, kurią bendrai atliko jaunesnieji ir vyresnieji. Kiekvienas mokytojas gavo simbolinę dovanėlę – užrašų knygutę ir mokinių išsiuvinėtą skirtuką. Į šventę atvykę Lietuvos socialdemokratų partijos atstovai, pasveikino mūsų ugdymo įstaigos pedagogus bei įteikė tradicinį skanėstą – didelį tortą. Baigiantis renginiui, sveikinimo žodžius savo kolektyvui tarė direktorė Janina Vysocka, o mažieji artistai liko apdovanoti skanumynais.