Szczęście w dawaniu

Aktualia

„Nigdy nie jesteśmy tak biedni, aby nie stać nas było na udzielenie pomocy bliźniemu“

M. Gogol

 

       W kwietniu uczniowie klasy 8a w ramach korelacji międzyprzedmiotowej (język polski i język angielski) uczestniczyli w cyklu lekcji pt. "Bogatym nie jest ten kto posiada, lecz ten kto daje”. Na lekcjach języka polskiego i angielskiego uczniowie zapoznali się z utworem Oskara Wilde‘a „Szczęśliwy książę“. Na pierwszy rzut oka utwór ten może wydać się baśnią, ale w trakcie głębszej analizy stał się on punktem wyjścia do dyskusji na temat szczęścia. Uczniowie zapoznali się m.in. z Celami Zrównoważonego Rozwoju, które mogą przyczynić się do wydobycia z ubóstwa miliony ludzi na całym świecie. Podczas pracy uczniowie próbowali zdefiniować pojęcie szczęścia, co nie tylko wpłynęło na rozwój umiejętności krytycznego myślenia, ale i sztuki argumentowania i wnioskowania. I chociaż szczęście jest czymś subiektywnym, cieszy fakt, że ósmoklasiści podkreślili, iż diamenty i rubiny szczęścia nie dają, a pomoc bliźnim może być niewyczerpanym źródłem szczęścia.

Opracowały: Nadieżda Rusiecka, MałgorzataWasilewska, Bożena Ustjanowska