Szanowni Rodzice (Opiekunowie)

Aktualności

Zakończyliśmy pomyślnie pierwszy tydzień nauki zgodnie z ustalonymi procedurami organizacji pracy szkoły, wytycznymi sanitarnymi i prawnymi. Gdybyście Państwo mieli jakiekolwiek propozycje, które ułatwiłyby planowanie pracy progimnazjum w warunkach pandemii, prosimy je zgłaszać pod następujące adresy:

Dyrektor progimnazjum – Janina Wysocka

direktorius@jonopauliausprogimnazija.vilnius.lm.lt

Wicedyrektor- Sabina Naruniec (kurator klas 5-6 oraz klasy specjalnej)

pavaduotojas2@jonopauliausprogimnazija.vilnius.lm.lt

Wicedyrektor- Grażyna Basłyk ( kurator klas 7-8)

pavaduotojas1@jonopauliausprogimnazija.vilnius.lm.lt

Wicedyrektor- Irena Szostak (kurator grup zerowych, klas 1-4)

pavaduotojas3@jonopauliausprogimnazija.vilnius.lm.lt

Wicedyrektor do spraw gospodarczych- Barbara Kołoszewska

ukvedys@jonopauliausprogimnazija.vilnius.lm.lt

Kierownik sekretariatu- Krystyna Korolowa

rastine@jonopauliausprogimnazija.vilnius.lm.lt