Pedagodzy socjalni

kab. Nr. 224                        kab. Nr. 119

SOCIALINIS PEDAGOGAS:

šviečia moksleivius, tėvus, pedagogus vaiko teisių apsaugos, teisės pažeidimų, mokyklos nelankymo, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, ŽIV/AIDS, prekybos žmonėmis, smurto ir nusikalstamumo prevenciniais klausimais. Teikia socialinę pagalbą vaikams,  turintiems elgesio ir mokymosi problemų. Per įdomią vaikams veiklą vysto vidinius vaikų resursus, kurie padėtų atsispirti žalingiems įpročiams. Ugdo moksleivių toleranciją kitų žmonių atžvilgiu. Skatina mokinius laikytis įstatymų. Plėtotoja darbą su šeima, ugdo atsakomybės jausmą už vaikų auklėjimą, stiprina tėvų ir mokyklos bendradarbiavimą.

Vyr. socialinė pedagogė –  Aleksandra Kovalevska

(dirba su 5-8 klasių mokiniais)

El. paštas: a.kowalewska76@gmail.com

224 kabinetas

Taip pat galima susisiekti Microsoft Teams programa ir žinutėmis per Tamo dienyną.

Socialinė pedagogė –  Juliana Leščinska

(dirba su 0-4 klasių mokiniais)

El. paštas: lescinska77@gmail.com

119 kabinetas

Taip pat galima susisiekti Microsoft Teams programa ir žinutėmis per Tamo dienyną.

Mielas mokiny,

Visada esi maloniai laukiamas ir gali kreiptis pagalbos jei:

 1. patiri patyčias ir smurtą;
 2. sunku susitarti ar bendrauti su bendraamžiais ir mokytojais;
 3. turi problemų trukdančių mokyklos lankymui;
 4. esi naujokas progimnazijoje ir tau kyla klausimų;
 5. nori padėti draugui, kuris vartoja psichotropines medžiagas, praleidinėja pamokas ar kitaip netinkamai elgiasi;
 6. nori prisidėti, įgyvendinant progimnazijos prevencines programas, padėti organizuoti prevencinius renginius.
Tėvai (globėjai) gali kreiptis, jei:
 1. vaikas susiduria su mokymosi ar kitais sunkumais, kurių jis vienas ar kartu su tėvais nėra pajėgus išspręsti;
 2. progimnazijoje vaikas patiria patyčias ar fizinį smurtą;
 3. vaikas turi mokymosi ir/ar elgesio problemų;
 4. reikalinga informacija apie įstaigas, teikiančias socialinę, psichologinę ar kitą pagalbą vaikui.
Konsultacijų laikas:  
 1. 7.45-13.30                                                                                
 2. 7.45-13.30
 3. 7.45-13.30
 4. 7.45-13.30
 5. 7.45-13.30

 

Pertrauka pailsėti ir pavalgyti

             12.30-13.00

Naudinga informacija:

Socialinė parama mokiniams

Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija

Smurto ir patyčių prevencija

Savižudybių prevencija

Lankstinukai

Linki

Mokinių apklausos apie nuotolinį mokymą rezultatų pristatymas:

Apklausa 5 kl.

Apklausa 6 kl.

Apklausa 7 kl.

Apklausa 8 kl.

Apklausos apie nuotolinį mokymą rezultatai