Silna strona moich rówieśników

Aktualia

Pierwszy miesiąc lata – czerwiec – rozpoczyna się pięknym świętem – Międzynarodowym Dniem Dziecka. Z tej też okazji uczniowie klas 6c oraz 6f uczestniczyli w projekcie z języka litewskiego pt. „Silna strona moich rówieśników”. Uczniowie wraz z nauczycielką Neringą Januševičienė czytali urywki z książki litewskiej pisarki oraz działaczki społecznej Vandy Juknaitė „Słowa w ciemności”, wyodrębniali najciekawsze, ich zdaniem, myśli swoich rówieśników oraz ilustrowali je swymi rysunkami lub reprodukcjami obrazów M. K. Čiurlionisa.  Książka zawiera 16 wywiadów przeprowadzonych z „dorosłymi” dziećmi – o ich samotności, cierpieniu, śmierci, relacjach z rodzicami, ciężkich doświadczeniach, okrucieństwie.

Uczestnicy projektu byli zdziwieni tym, jak silni potrafią być ich rówieśnicy, jak potężny jest ich optymizm, wiara w lepsze jutro. Czytając wywiady uczniowie uczyli się pewności i wiary w siebie.