Swoją drogą

2019-2020 m.m. Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazija pasirinko įgyvendinti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos programą „Savu keliu”. Jos tikslas – įgalinti progimnazijos bendruomenę mažinti mokinių  psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo riziką, ugdyti socialinius jų įgūdžius bei skatinti apsauginių veiksnių formavimąsi. Programa bus įgyvendinama klasės valandėlių metu, o jos dalyviais taps 2-8 klasių mokiniai.

       Laiškas tėvams                               Programa Savu keliu